Skip to main content
Focalcube Produkter är ett kraftfullt PDM-system

Produkthantering för alla

Focalcube Produkter

Focalcube Produkter är ett enkelt PDM-system (Product Data Management) för hela verksamheten. Styr enkelt frisläppning av produkter, hantera ändringsordrar och BOM, revisionshantera ritningar och tillverkningsunderlag, håll koll på lämpliga leverantörer och registrera all produktdata på ett ställe.

All produktdata på ett ställe

Som företag är det lätt hänt att man upprättar flera produktregister. Marknadsavdelningen har sin produktkatalog, ekonomi, order och inköp har en lista i affärssystemet, utvecklingsavdelningen har sina listor och tillverkning har sina egna. Med Focalcube Produkter samlar ni all produktdata på ett ställe. Detta är en oerhörd vinst för ett växande företag.

Avancerat stöd för frisläppning

Registrera checklistor och del-checklistor på produkttypsnivå och produktnivå. På så sätt kan ni konfigurera exakt vilka kontrollsteg en produkt ska genomgå vid frisläppning till lager. Frisläppningen underlättas dessutom av möjligheten att enkelt ladda ned en produktanpassad frisläppningschecklista baserat på er konfiguration.

Koll på produktdokumentationen

Foclacube Produkter gör det möjligt att revisionshantera produktdokumentation med hjälp av länkar till Focalcube Dokument. För varje frisläppt produktrevision fastställs länkar till specifika dokumentrevisioner. Det gör det enkelt att integrera ett inköpssystem och exportera tillverkningsunderlag eller hantera underlag för produktregistreringar.

Länkade ändringsordrar och problemärenden

Självklart är Focalcube Produkter integrerat med Focalcube Ärenden. När en produkt ska uppdateras skapar ni en ändringsorder som länkas till produkten. När produkten och underlagen är färdiga fastställs korrekta dokumentlänkar och produkten frisläpps av en person med rätt behörighet. Full koll på ändringsflödet!

Överskådlig produktlista
Produkthantering för tillväxt

Produkthantering för tillväxt

Med Focalcube Produkter kan ni som team hantera hela produktens livscykel. Produkten registreras och revisionshanteras tillsammans med sin tekniska dokumentation. När produkten är redo för frisläppning är en integration med affärssystem ett fantastiskt bra sätt att förenkla arbetet för inköp, lager, marknad, sälj och leverans. All produktinformation lättåtkomlig och uppdaterad i realtid!

Uppfyller ISO-krav
Uppfyller ISO-krav

Många av våra kunder är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Focalcube har funktioner som verkligen underlättar certifieringsarbetet.

Arbete i flera tidszoner
Arbete i flera tidszoner

Användare kan enkelt ställa in sin tidszon. Alla tidsstämplar i systemet anpassas automatiskt till den personliga tidszonen.

Åtkomstkontroll
Åtkomstkontroll

Användare kan enkelt delas upp i grupper för att begränsa tillgången till objekt. Kraftfulla konfigurationsmöjligheter gör arbetet enkelt och överskådligt för den med ansvar för ledningssystemet. Åtkomstkontrollen i avancerade moduler såsom Focalcube Produkter baseras självklart på den informationshierarki som sätts upp.

Export av ärenden
Export av ärenden

Ett ärende kan enkelt exporteras till Word-format baserat på er egen dokumentmall. Ärendelistan kan enkelt exporteras till Excel för analyser och sammanställningar.

Fritextsökning
Fritextsökning

Alla objekt i Focalcube indexeras av en avancerad sökmotor. Därför är det alltid lätt att hitta precis den information man behöver.

Integrerat med andra moduler
Integrerat med andra moduler

Ärenden är en central del av Focalcubes andra moduler. Kundklagomål, leverantörsproblem, serviceärenden och revisionsavvikelser är direktlänkade där de hör hemma, i respektive modul.

Kraftfulla listor
Kraftfulla listor

Alla listor är lättöverskådliga och konfigurerbara. Fritextsökning och avancerade filter gör det lätt att hitta rätt objekt. Det går även lätt att förbereda en lista med saker som ska gås igenom under t.ex. ett möte. Dessutom kan alla listor enkelt exporteras till Excel eller Pdf.

Lätt att separera och hitta dokument
Lätt att separera och hitta dokument

Med Focalcube skapar ni enkelt separata dokumentsamlingar till era dokument. Detta gör det lätt att hålla isär dokument. I en dokumentsamling kan ni skapa en mappstruktur. Ni kan också specificera metadata som kan användas vid filtrering och sökning. Utöver dessa flexibla strukturalternativ ger Focalcube också tillgång till snabb och kraftfull fritextsökning i dokument.

Notifieringar och påminnelser
Notifieringar och påminnelser

När ett ägarskap för ett objekt tilldelas en medarbetare skickas en automatisk notifiering. Löpande påminnelser skickas ut vid viktiga händelser - exempelvis när en leverantör ska utvärderas, en externrevision närmar sig, när ett KPI-värde ska rapporteras in eller när ett ärende byter status.

Smart länkning
Smart länkning

Focalcubes övriga moduler är nära integrerade med Focalcube Dokument. Det gör att du kan länka exempelvis ett ärende eller ett möte till ett dokument. Dokumentet - vars åtkomst primärt styrs av dokumentsamlingens åtkomstkontroll - görs då också tillgängligt för de användare som har tillgång till länkade objekt.