Skip to main content
Focalcube det moderna ledningsystemet

Ert elektroniska ledningssystem

Ett system som syr ihop er vardag, med smarta lösningar för hela verksamheten. Lätt att använda och anpassa - lokalproducerat och levererat med expertis inom certifieringar!

En flexibel helhetslösning

Kvalitetsstyrning är samarbete - att sträva efter nästa nivå. Rutiner och blanketter räcker inte längre. En modern verksamhet behöver ett riktigt bra IT-stöd. Något som kan startas upp på nolltid och ger alla användare kontroll och överblick.

Planera och styr din verksamhet

Planera och styr

För dig som chef

Visualisera era processer, hantera ert årshjul, publicera dokument och nyheter, planera era revisioner ... Det är roligare att leda med bra verktyg!

Focalcube hjälper dig att få jobbet gjort

Få jobbet gjort

För alla i verksamheten

Focalcube samlar alla uppgifter på ett ställe. Ärenden, mötespuckar, projektaktiviteter... allt med smidiga påminnelser och notifieringar.

Hjälp att förtså hur verkamsheten fungerar och kan förbättras

Följ upp

För den som vill förstå
Använd informationen i Focalcube för att förstå hur er verksamhet fungerar. Skapa ständiga förbättringar med visualiseringar och fakta.
Integration av kvalitet, miljö, social hållbarhet och informationssäkerhet

Släpp loss kraften i er verksamhet

Ett modernt ledningssystem integrerar ofta kvalitet, miljö, social hållbarhet, informationssäkerhet och andra branschspecifika aspekter. Många verksamheter har också behov av certifieringar åsom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Focalcube är ett ekosystem för att hantera och maximera nytta av all denna styrning. Dags att fokusera på struktur, samarbete, kommunikation, synlighet och ständiga förbättringar!