Focalcube - Nästa generations kvalitetssystem

Nästa generations kvalitetssystem

Framgångsrikt kvalitetsarbete bygger på samarbete och engagemang. Focalcube är en molnlösning för kvalitetsstyrning som erbjuder integrerade funktioner för ärendehantering, revisioner och kund- och leverantörsstyrning. Låt ert team nå sin fulla potential med Focalcube!

Ärenden

Ärenden

Focalcube Ärenden ger er full kontroll över ärendehanteringsflödet och hjälper er att uppfylla ISO-krav. Avancerade funktioner för samarbete med externa partners.

Läs mer

Revisioner

Revisioner

Focalcube Revisioner är ett kraftfullt verktyg för hantering av interna och externa revisioner. Givetvis med full integration med Focalcube Ärenden.

Läs mer

Kunder & Leverantörer

Kunder & Leverantörer

Focalcube Kunder & Leverantörer är en lättanvänd modul för CRM/SRM som gör det enkelt att hantera kontakter, aktiviteter, dokument mm.

Läs mer

 

"Focalcube har verkligen hjälpt oss att bli framgångsrika i vårt förbättringsarbete. Numera kan vi involvera alla anställda i våra ärendeprocesser och även effektivt dela information med våra kunder, partners och leverantörer. Focalcube ger oss god överblick och gör det enkelt att driva våra ärenden i mål"

- Andreas Sundberg, Kvalitetsansvarig, Swemac Innovation AB

 

Focalcube är en molnbaserad lösning för kvalitetsstyrning som utvecklas och underhålls av Medos AB. Vi har mångårig erfarenhet av affärsutveckling, kvalitetsstyrning och IT-stöd, framför allt inom medicinteknikområdet.