Skip to main content

Smidig uppföljning av verksamheten

Focalcube Uppföljning

Focalcube har många funktioner som möjliggör enkel uppföljning av verksamheten. Använd Focalcube Nyckeltal för att sätta upp manuella och automatiserade KPI:er. Statistikmodulen ger snabb och smidig överblick över ärendeflödet.

Focalcube har funktioner som möjliggör enkel uppföljning av nyckeltal och verksamheten.

Lättillgängliga diagram

För flera av Focalcubes moduler finns lättillgängliga diagram som sammanställer realtidsdata. Exempelvis ger ärendemodulen tillgång till ett diagramverktyg där ärendeflödet kan visueliseras stratifierat per metadata. Kvalitetsbristkostnader som registreras på ärendenivå kan visualiseras i exempelvis Focalcube Organisationer.

Nyckeltal och automation

Focalcube kan användas för att sätta upp nyckeltal för manuell resultatinmatning. Detta är ofta användbart för de nyckeltal där underlaget inte finns i Focalcube och där en integration inte satts upp.

Med Focalcube Nyckeltal kan ni enkelt konfigurera avancerade automatiska nyckeltal med matematisk bearbetning. Dessa nyckeltal beräknas automatiskt av Focalcube enligt de intervaller ni konfigurerar. Beräkningsmotorn i Focalcube Nyckeltal kan också bearbeta data från integrerade system.

Möjlighet till Excel-export

Skulle det vara så att de inbyggda uppföljningsverktygen inte är tillräckliga för att svara på era frågor är det alltid enkelt att exportera en datamängd till Excel där ni kan bearbeta era data vidare.

Fritextsökning
Fritextsökning

Alla objekt i Focalcube indexeras av en avancerad sökmotor. Därför är det alltid lätt att hitta precis den information man behöver.

Kraftfulla listor
Kraftfulla listor

Alla listor är lättöverskådliga och konfigurerbara. Fritextsökning och avancerade filter gör det lätt att hitta rätt objekt. Det går även lätt att förbereda en lista med saker som ska gås igenom under t.ex. ett möte. Dessutom kan alla listor enkelt exporteras till Excel eller Pdf.

Smart länkning
Smart länkning

Focalcubes övriga moduler är nära integrerade med Focalcube Dokument. Det gör att du kan länka exempelvis ett ärende eller ett möte till ett dokument. Dokumentet - vars åtkomst primärt styrs av dokumentsamlingens åtkomstkontroll - görs då också tillgängligt för de användare som har tillgång till länkade objekt.