Release the power of your business

Everything you need to succeed with quality management

superwoman sit

A powerful cloud solution for quality management

Quality Management is collaboration - to reach for the next level. Procedures and and forms won't cut it. Modern businesses need really good IT solutions. Something that can be started in no time and gives all users control and overview. Try Focalcube today!
focalcube är ett molnbaserat system för ärendehantering, revisonshantering, dokumenthantering mm

Become customer support champions

Inga ärenden glöms bort. Problem hanteras snabbare. Viktiga problem får snabbt hög prioritet och kunden får löpande information. Bli bäst i branschen på kundstöd!

Involvera hela teamet

I Focalcube är avvikelsehanteringen till för alla. Alla får inblick och överblick. Som ansvarig kan du styra prioriteringar och förankra viktiga förändringar - alla ser och förstår problemen.

Uppfyll lagar och regler

Det är inte lätt att uppfylla alla lagar och regler, särskilt inte när man arbetar internationellt. Focalcube har utvecklats för att hjälpa er uppfylla GDPR, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, QSR och flertalet andra regelverk.

Få jobbet gjort

Många "bollar i luften"? Svårt att prioritera? Svårt att få teamet att vidta åtgärder? I Focalcube samlas alla aktiviteter i en sammanhållen aktivitetslista. Systemet driver på med påminnelser och hjälper er att prioritera.

Ta rätt beslut

Som kvalitetsansvarig kan du enkelt söka fram information och analysera trender. Systemet ger dig helt nya möjligheter att visualiera problemområden, vilket är en nyckelfaktor vid förankring av förbättringsprojekt.

Hitta informationen du behöver

Fritextsökning och avancerade filterfuktioner gör det lätt att hitta rätt information. Alla vyer kan anpassas och exporteras till Excel för vidare analys och uppföljning.

 

Tell me more   Get started

 

citat

Focalcube has really helped us to be successful with continuous improvements. We can involve all employees in our issue management processes and effectively share information with our customers, partners and suppliers. Focalcube gives us a good overview and makes it easy to get things done.

Andreas Sundberg
Quality Manager, Swemac Innovation AB


Contact

  • +46 (0)13 - 14 00 55
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Support

About Medos AB

  • Focalcube is developed and maintained by Medos AB in Linköping, Sweden. As experienced consultants, we know what it takes to make quality management systems work.