Skip to main content

Gör era revisioner till ett levande verktyg för förbättring

Focalcube Revisioner

Revisioner och inspektioner blir lätt en byråkratisk börda och ett ständigt dåligt samvete.
Focalcube Revisioner gör det lätt att planera, dokumentera och följa upp revisioner och inspektioner. Observationer och avvikelser hanteras enkelt i Focalcube Ärenden.

Focalcube Revisioner gör det lätt att planera, dokumentera och följa upp
Internrevisionsprogram med överskådlighet

Få hjälp att planera

Revisionsplaner läggs in direkt i Focalcube. Revisionsschemat gör det lätt att överblicka kommande och genomförda revisioner och deras status. 

Dokumentera direkt i systemet

En revisor kan under pågående revision föra revisionsanteckningar direkt i Focalcube. Avvikelser dokumenteras som ärenden och länkas direkt till revisionen, vilket gör det superenkelt att följa upp korrigerande åtgärder. När revisionen är klar kan revisorn enkelt ta fram en rapport och distribuera till berörda.

Ta tillvara revisionsresultatet

En av de stora svårigheterna med revisioner är att resultatet ofta glöms bort och blir liggande ohanterat. Lös detta problem genom att dokumentera revisionsfynd som ärenden i Focalcube. Ägare tilldelas och hanteras som för vilket annat ärende som helst. Status på länkade ärenden är lätt att överskåda. Ert revisionsprogram blir ett levande verktyg för förbättring!

En flexibel helhetslösning för hantering av interna och externa revisioner och inspektioner

En flexibel helhetslösning

Ärendehanteringsmodulen samverkar med Focalcubes övriga moduler på ett sätt som gör ärendehanteringen till en naturlig del i hela verksamheten. Systemets basregister gör det enkelt att anpassa kategorisering av ärenden till er verksamhet och era begrepp. Givetvis kan vi också sätta upp integrationer med era övriga system!

Prenumerationer
Prenumerationer

Varje användare kan själv konfigurera sina prenumerationer. När nya ärenden skapas skickas notifieringar ut till berörda användare. Självfallet underrättas ägare och andra berörda när ärenden uppdateras.

Uppfyller ISO-krav
Uppfyller ISO-krav

Många av våra kunder är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Focalcube har funktioner som verkligen underlättar certifieringsarbetet.

Arbete i flera tidszoner
Arbete i flera tidszoner

Användare kan enkelt ställa in sin tidszon. Alla tidsstämplar i systemet anpassas automatiskt till den personliga tidszonen.

Åtkomstkontroll
Åtkomstkontroll

Användare kan enkelt delas upp i grupper för att begränsa tillgången till objekt. Kraftfulla konfigurationsmöjligheter gör arbetet enkelt och överskådligt för den med ansvar för ledningssystemet. Åtkomstkontrollen i avancerade moduler såsom Focalcube Produkter baseras självklart på den informationshierarki som sätts upp.

Fritextsökning
Fritextsökning

Alla objekt i Focalcube indexeras av en avancerad sökmotor. Därför är det alltid lätt att hitta precis den information man behöver.

Full spårbarhet
Full spårbarhet

Alla ändringar loggas med fullständig historik. Historiken gör det möjligt att återställa information samt att spåra ändringar vid revisioner och inspektioner.

Focalcube håller självklart ordning på alla gamla dokumentrevisioner. Som administratör kan du också förhindra att era användare ska kunna nå gamla revisioner. 

Integrerat med andra moduler
Integrerat med andra moduler

Ärenden är en central del av Focalcubes andra moduler. Kundklagomål, leverantörsproblem, serviceärenden och revisionsavvikelser är direktlänkade där de hör hemma, i respektive modul.

Kraftfulla listor
Kraftfulla listor

Alla listor är lättöverskådliga och konfigurerbara. Fritextsökning och avancerade filter gör det lätt att hitta rätt objekt. Det går även lätt att förbereda en lista med saker som ska gås igenom under t.ex. ett möte. Dessutom kan alla listor enkelt exporteras till Excel eller Pdf.

Notifieringar och påminnelser
Notifieringar och påminnelser

När ett ägarskap för ett objekt tilldelas en medarbetare skickas en automatisk notifiering. Löpande påminnelser skickas ut vid viktiga händelser - exempelvis när en leverantör ska utvärderas, en externrevision närmar sig, när ett KPI-värde ska rapporteras in eller när ett ärende byter status.

Smart länkning
Smart länkning

Focalcubes övriga moduler är nära integrerade med Focalcube Dokument. Det gör att du kan länka exempelvis ett ärende eller ett möte till ett dokument. Dokumentet - vars åtkomst primärt styrs av dokumentsamlingens åtkomstkontroll - görs då också tillgängligt för de användare som har tillgång till länkade objekt.