Skip to main content

Kraftfulla funktioner för er organisations lärande

Focalcube Utbildning

Focalcube Utbildning är ett Learning Management System (LMS) som fullt ut stöttar ert ledningssystem. Planera, utför och dokumentera utbildningar och följ sedan upp resultatet med ett kunskapstest. Lätt att följa upp kompetens på individnivå och självklart integrerat med Focalcubes funktioner för läst-och-förstått.

Foclacube Utbildning är ett Learning Management System (LMS)

Central koll på kompetens och medvetenhet

För de flesta företag - i synnerhet i tillväxt och omstrukturering - är det avgörande att ha koll på personalens kompetensutveckling. Med Focalcube håller ni koll på deltagande i utbildningar, följer upp kompetens och hanterar vem som behöver läsa vilka dokument.

Självklart kan era medarbetare också registrera externa utbildningar och hålla koll på sina kursintyg. Kraftfulla funktioner för er organisations lärande!

Överskådlig LMS  - Learning management System för alla
Fritextsökning
Fritextsökning

Alla objekt i Focalcube indexeras av en avancerad sökmotor. Därför är det alltid lätt att hitta precis den information man behöver.

Kraftfulla listor
Kraftfulla listor

Alla listor är lättöverskådliga och konfigurerbara. Fritextsökning och avancerade filter gör det lätt att hitta rätt objekt. Det går även lätt att förbereda en lista med saker som ska gås igenom under t.ex. ett möte. Dessutom kan alla listor enkelt exporteras till Excel eller Pdf.

Smart länkning
Smart länkning

Focalcubes övriga moduler är nära integrerade med Focalcube Dokument. Det gör att du kan länka exempelvis ett ärende eller ett möte till ett dokument. Dokumentet - vars åtkomst primärt styrs av dokumentsamlingens åtkomstkontroll - görs då också tillgängligt för de användare som har tillgång till länkade objekt.