Skip to main content
Boka en demo av Focalcube CRM idag

Hantera enkelt era kunder och leverantörer

Focalcube Organisationer

Focalcube är ett verktyg för hela verksamheten. För att detta ska fungara väl behövs en bra databas över kunder, leverantörer, partners och andra aktörer. Focalcube Organisationer är ett enkelt CRM-verktyg med integrerad hantering av leverantörer.

Focalcube hanterar enkelt era kunder och leverantörer

Med Focalcube kan ni hantera alla externa relationer såsom kunder, leverantörer, parterns och kontaktpersoner direkt i molnet. Självklart konfigurerar ni själva hur systemet ska organiseras.

CRM för alla

För er som behöver ett enkelt CRM-system där ni kan registrera och kategorisera era leads och kunder och dokumentera kontakttillfällen är Focalcube Organisationer ett enkelt val utan krångel.

Ordning på avtal och signaturer

Genom länkning till Focalcube Dokument håller ni enkelt ordning på avtal och elektronisk signering. Självklart kan ni sätta upp automatiska påminnelser så att ni hinner se över avtal innan de löper ut.

Godkännande av leverantörer

Focalcube Organisationer gör det lätt att  hålla ordning på vilka leverantörer som är godkända och när nästa utvärdering ska genomföras. Dokumentation från utvärderingar, länkar till certifikat och avtal hanteras enkelt genom Focalcube Dokument.

Leverantörslistan är också integrerad med Focalcube Produkter som ger er tillgång till ett kompetent produktlivscykelverktyg (PLM).

Integreras enkelt med affärssystem

För er som redan har ett affärssystem där ni hanterar kunder och leverantörer kan vi enkelt sätta upp en integration som gör dem tillgängliga i Focalcube. På så vis slipper ni dubbla informationslager och kan ändå använda Focalcubes smidiga funktioner.

Focalcube nyhetsfunktion

Håll kunderna i loopen

För de flesta företag är det viktigt att hålla glöden vid liv - att hela tiden ge kunderna en insyn i hur man utvecklas och vilka tjänster man kan erbjuda. Med Focalcube Nyheter får ni en lätthanterlig nyhetskanal som håller alla kunder i loopen.

Uppfyller ISO-krav
Uppfyller ISO-krav

Många av våra kunder är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Focalcube har funktioner som verkligen underlättar certifieringsarbetet.

Arbete i flera tidszoner
Arbete i flera tidszoner

Användare kan enkelt ställa in sin tidszon. Alla tidsstämplar i systemet anpassas automatiskt till den personliga tidszonen.

Fritextsökning
Fritextsökning

Alla objekt i Focalcube indexeras av en avancerad sökmotor. Därför är det alltid lätt att hitta precis den information man behöver.

Integrerat med andra moduler
Integrerat med andra moduler

Ärenden är en central del av Focalcubes andra moduler. Kundklagomål, leverantörsproblem, serviceärenden och revisionsavvikelser är direktlänkade där de hör hemma, i respektive modul.

Kraftfulla listor
Kraftfulla listor

Alla listor är lättöverskådliga och konfigurerbara. Fritextsökning och avancerade filter gör det lätt att hitta rätt objekt. Det går även lätt att förbereda en lista med saker som ska gås igenom under t.ex. ett möte. Dessutom kan alla listor enkelt exporteras till Excel eller Pdf.

Notifieringar och påminnelser
Notifieringar och påminnelser

När ett ägarskap för ett objekt tilldelas en medarbetare skickas en automatisk notifiering. Löpande påminnelser skickas ut vid viktiga händelser - exempelvis när en leverantör ska utvärderas, en externrevision närmar sig, när ett KPI-värde ska rapporteras in eller när ett ärende byter status.

Smart länkning
Smart länkning

Focalcubes övriga moduler är nära integrerade med Focalcube Dokument. Det gör att du kan länka exempelvis ett ärende eller ett möte till ett dokument. Dokumentet - vars åtkomst primärt styrs av dokumentsamlingens åtkomstkontroll - görs då också tillgängligt för de användare som har tillgång till länkade objekt.

Statistik
Statistik

Focalcube ger er snabb tillgång till grafiska sammanställningar över exempelvis ärenden. Vänd och vrid på informationen - förbättra verksamheten utifrån trender och problemområden. Ni kan också skapa automatiska KPI:er i Focalcube Nyckeltal.