Skip to main content

Planera och dokumentera möten med Focalcube

Focalcube Möten

Med Focalcube Möten hanterar ni alla viktiga möten på ett ställe. Varje mötestyp kan ha sin egen standardiserade agenda och struktur för anteckningar. De "puckar" ni enas om registreras som aktiviteter. Planera och dokumentera era möten med Focalcube - koll på läget!

Planera och dokumentera era möten på ett ställe

Ordning på mötesanteckningarna

Trött på att mötesanteckningar hamnar lite varstans? Med Focalcube Möten länkar ni enkelt er mötesdokumentation till rätt projekt.

Koll på aktiviteter och status

Med Focalcube Möten registrerar ni enkelt era mötesaktiviteter och tilldelar ägare och deadline. I möteslistan ser ni enkelt vilka möten som har ohanterade aktiviteter. Focalcube skickar givetvis notiser och påminnelser till berörda.

Koll på mötesdokumenten

Dokument som hör till mötet samlas enkelt genom länkar till Focalcube Dokument.

Organisera möten per projekt

Möten taggas enkelt med projekt, vilket gör dem enkla att återfinna i Focalcube Projekt.

Uppfyller ISO-krav
Uppfyller ISO-krav

Många av våra kunder är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Focalcube har funktioner som verkligen underlättar certifieringsarbetet.

Fritextsökning
Fritextsökning

Alla objekt i Focalcube indexeras av en avancerad sökmotor. Därför är det alltid lätt att hitta precis den information man behöver.

Full spårbarhet
Full spårbarhet

Alla ändringar loggas med fullständig historik. Historiken gör det möjligt att återställa information samt att spåra ändringar vid revisioner och inspektioner.

Focalcube håller självklart ordning på alla gamla dokumentrevisioner. Som administratör kan du också förhindra att era användare ska kunna nå gamla revisioner. 

Kraftfulla listor
Kraftfulla listor

Alla listor är lättöverskådliga och konfigurerbara. Fritextsökning och avancerade filter gör det lätt att hitta rätt objekt. Det går även lätt att förbereda en lista med saker som ska gås igenom under t.ex. ett möte. Dessutom kan alla listor enkelt exporteras till Excel eller Pdf.

Lätt att separera och hitta dokument
Lätt att separera och hitta dokument

Med Focalcube skapar ni enkelt separata dokumentsamlingar till era dokument. Detta gör det lätt att hålla isär dokument. I en dokumentsamling kan ni skapa en mappstruktur. Ni kan också specificera metadata som kan användas vid filtrering och sökning. Utöver dessa flexibla strukturalternativ ger Focalcube också tillgång till snabb och kraftfull fritextsökning i dokument.

Smart länkning
Smart länkning

Focalcubes övriga moduler är nära integrerade med Focalcube Dokument. Det gör att du kan länka exempelvis ett ärende eller ett möte till ett dokument. Dokumentet - vars åtkomst primärt styrs av dokumentsamlingens åtkomstkontroll - görs då också tillgängligt för de användare som har tillgång till länkade objekt.