Skip to main content
 Focalcube för kundservice, kundstöd, support eller helpdesk

Focalcube för kundservice

Lösningar för er som arbetar med kundservice, kundstöd, support eller helpdesk

Focalcube är ett kompett verktyg för en supportorganisation. Ärendeflöden, direktkommunikation med kund och snabb tillgång till er egen kundskapsdatabas gör det roligare och enklare att arbeta med kundstöd.

Koppla Focalcube till support@... och låt ärendehanteringen dra igång!

Ärendevyer

Överskådliga ärendevyer

Focalcube Ärenden har enkla och överskådliga ärendevyer. Snabbvyerna förenklar arbetet. Sök- och filterfunktioner gör det lätt att hitta information och jobba med flera ärenden parallellt.

Focalcube supportärenden

Direktkontakt för nöjdare kunder

Focalcube kan snabbt och säkert kopplas till er supportadress. Mail från kunder hanteras direkt i Focalcubes inbox. Ärenden skapas direkt från inboxen. Alla svar från kund sorteras in i rätt ärende automatiskt. Alla supportmedarbetare kommunicerar med kund direkt från ärendet - självklart med sin personliga e-postsignatur. Roligare och enklare!

Focalcube kunskapsdatabas

Kunskapsdatabas för alla

Många supportorganisationer behöver ett sätt att samla ihop sina 'best practices', alltså hur vi bäst hanterar återkommande problem och utmaninigar. Detta löser ni enkelt genom att skapa en wiki i Focalcube Dokument. Lätt att redigera, granska, signera, distribuera, söka och hitta.

Ett system för alla ärenden

Med Focalcube kan ni hantera alla typer av ärenden i molnet, såsom kundklagomål, reklamationer, ändringsordrar, interna processavvikelser och miljöavvikelser. Självklart konfigurerar ni själva hur systemet ska organiseras. Sätt ägare på ärenden så att ingenting faller mellan stolarna. Alla ärenden på ett ställe - ordning och reda! Använd Focalcubes ärendemodul som generellt ärendehanteringssystem, avvikelsehanteringssystem, reklamationssystem eller kundtjänstsystem / helpdesksystem.

En flexibel helhetslösning

Ärendehanteringsmodulen samverkar med Focalcubes övriga moduler på ett sätt som gör ärendehanteringen till en naturlig del i hela verksamheten. Systemets basregister gör det enkelt att anpassa kategorisering av ärenden till er verksamhet och era begrepp. Givetvis kan vi också sätta upp integrationer med era övriga system!

Ständiga förbättringar - på riktigt!

Focalcube gör ärendehanteringen tillgänglig för alla. Problem kan lyftas och prioriteras direkt - ingenting blir bortglömt. Som kvalitetsansvarig kan du enkelt söka fram information och analysera trender. Systemet ger dig helt nya möjligheter att visualiera problemområden, vilket är en nyckelfaktor vid förankring av förbättringsprojekt.

Alla kan delta

Focalcube gör det lätt för alla att skapa ärenden och bidra med information - till och med externa partners, kunder och leverantörer. Avancerade funktioner för prenumeration, kommentarsflöden och en personlig att-göra-lista gör det enkelt för alla att förstå vad de förväntas göra.

Anpassade flöden

Egna arbetsflöden kan skapas, ni kan designa och namnge flöden utifrån vad som passar er verksamhet bäst. Ni har möjlighet att låsa fält i specifika statusar och möjlighet att begränsa på roll- eller gruppnivå vem eller vilka personer som får byta status på ärendet.

Prenumerationer
Prenumerationer

Varje användare kan själv konfigurera sina prenumerationer. När nya ärenden skapas skickas notifieringar ut till berörda användare. Självfallet underrättas ägare och andra berörda när ärenden uppdateras.

Uppfyller ISO-krav
Uppfyller ISO-krav

Många av våra kunder är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Focalcube har funktioner som verkligen underlättar certifieringsarbetet.

Arbete i flera tidszoner
Arbete i flera tidszoner

Användare kan enkelt ställa in sin tidszon. Alla tidsstämplar i systemet anpassas automatiskt till den personliga tidszonen.

Åtkomstkontroll
Åtkomstkontroll

Användare kan enkelt delas upp i grupper för att begränsa tillgången till objekt. Kraftfulla konfigurationsmöjligheter gör arbetet enkelt och överskådligt för den med ansvar för ledningssystemet. Åtkomstkontrollen i avancerade moduler såsom Focalcube Produkter baseras självklart på den informationshierarki som sätts upp.

Att-göra-lista
Att-göra-lista

Många "puckar" från alla håll? Svårt att hålla koll på prioriteringar? I Focalcube samlas alla aktiviteter i en sammanhållen personlig "Att göra"-lista. Systemet driver på med påminnelser och hjälper dig att prioritera.

Dokumenthantering
Dokumenthantering

Till varje ärende kan ni ladda upp och revisionshantera bilagor. Bilder, dokument och annan stöddokumentation lagras där den hör hemma - i ärendet. 

Export av ärenden
Export av ärenden

Ett ärende kan enkelt exporteras till Word-format baserat på er egen dokumentmall. Ärendelistan kan enkelt exporteras till Excel för analyser och sammanställningar.

Fritextsökning
Fritextsökning

Alla objekt i Focalcube indexeras av en avancerad sökmotor. Därför är det alltid lätt att hitta precis den information man behöver.

Full spårbarhet
Full spårbarhet

Alla ändringar loggas med fullständig historik. Historiken gör det möjligt att återställa information samt att spåra ändringar vid revisioner och inspektioner.

Focalcube håller självklart ordning på alla gamla dokumentrevisioner. Som administratör kan du också förhindra att era användare ska kunna nå gamla revisioner. 

Integrerat med andra moduler
Integrerat med andra moduler

Ärenden är en central del av Focalcubes andra moduler. Kundklagomål, leverantörsproblem, serviceärenden och revisionsavvikelser är direktlänkade där de hör hemma, i respektive modul.

Kommentarsflöde
Kommentarsflöde

I varje ärende finns en separat diskussionstråd. Detta gör det enkelt för kollegor, partners och leverantörer att diskutera pågående ärenden.

Kraftfulla listor
Kraftfulla listor

Alla listor är lättöverskådliga och konfigurerbara. Fritextsökning och avancerade filter gör det lätt att hitta rätt objekt. Det går även lätt att förbereda en lista med saker som ska gås igenom under t.ex. ett möte. Dessutom kan alla listor enkelt exporteras till Excel eller Pdf.

Notifieringar och påminnelser
Notifieringar och påminnelser

När ett ägarskap för ett objekt tilldelas en medarbetare skickas en automatisk notifiering. Löpande påminnelser skickas ut vid viktiga händelser - exempelvis när en leverantör ska utvärderas, en externrevision närmar sig, när ett KPI-värde ska rapporteras in eller när ett ärende byter status.

Portal för partners
Portal för partners

Externa parter kan bjudas in till en egen arbetsyta där de löpande kan skapa ärenden, delta i kommentarsflöden och ladda upp relaterad information.

Smart länkning
Smart länkning

Focalcubes övriga moduler är nära integrerade med Focalcube Dokument. Det gör att du kan länka exempelvis ett ärende eller ett möte till ett dokument. Dokumentet - vars åtkomst primärt styrs av dokumentsamlingens åtkomstkontroll - görs då också tillgängligt för de användare som har tillgång till länkade objekt.

Statistik
Statistik

Focalcube ger er snabb tillgång till grafiska sammanställningar över exempelvis ärenden. Vänd och vrid på informationen - förbättra verksamheten utifrån trender och problemområden. Ni kan också skapa automatiska KPI:er i Focalcube Nyckeltal.

Team-inkorg
Team-inkorg

Focalcube kan kopplas till teamets inkorg för inkommande support. Inkommande meddelanden kan enkelt lyftas in som nya ärenden. Löpande e-post-kommunikation med kunden sköts direkt från ärendet. Varje medarbetare kan ställa in en personlig e-postsignatur.