Skip to main content

Ett dokumenthanteringssystem för alla

Focalcube Dokument

Focalcubes Dokument är ett enkelt verktyg för att hantera verksamhetens dokument. Eftersom Focalcube körs i molnet har ni tillgång till era dokument var ni än befinner er och med full sökbarhet. Använd för att signera avtal och andra dokument digitalt.

  • Elektronisk signering

  • Fritextsökning

  • Förhandsgranskning av Word, Excel och PowerPoint

  • Avancerad åtkomstkontroll

  • Meta-data och länkning

  • Giltighetsdatum och påminnelser

  • Automatisk dokumentnumrering med egna prefix

  • Automatisk revisionshantering

  • Fullständig revisionshitorik

  • Distribution med läst-och-förstått

Focalcube Dokumenthantering är en enkelt verktyg för att hantera verksamhetens dokument.

Koll på dokument och flöden

Focalcube Dokument gör det lätt att styra och överblicka alla dokumentflöden. Elektroniska signaturer, distribution på grupp- och rollnivå och loggning av vem som läst och förstått är nyckelfunktioner för modern dokumenthantering.

Smidiga funktioner för Microsoft Office

Smidiga funktioner för Microsoft Office

Focalcube har fullt stöd för Microsoft Office. Laddar du upp Word, Excel eller Poweropint-dokument skapar Focalcube automatiskt en pdf som förhandsvisning. Dokumenttaggar för ID, titel, revisionsnummer mm. kan föras in automatiskt i sidhuvud och sidfötter. Dokumentmallar kan kopplas till dokumenttyper. Focalcubes olika moduler kan också skapa exporter till Word och Excel baserat på era egna mallar.

Kraftfulla onlinedokument

Kraftfulla onlinedokument

Focalcube har också stöd för att ni skriver era dokument direkt i systemet. Formateringsmöjligheterna är mycket kraftfulla.

Funktionen för snabblänkning är uppskattad, då den gör det möjligt att använda Focalcube som en wiki.

En plats för publicering
En plats för publicering

Många saknar en naturlig plats att publicera sina styrande dokument. Ofta ligger de i en mapp på en filserver där de är svåra att hitta och där gällande utgåvor blandas huller om buller med gamla utkast. Med Focalcube får ni en yta där era styrande dokument naturligt hör hemma, tillsammans med Focalcubes andra moduler som ni använder dagligen.

Focalcube hjälper er också att hålla samman den giltiga publicerade utgåvan av ett dokument med dess utkast, vilket gör att ni inte måste hålla ordning på utkast separat.

Flexibel dokumentnumrering
Flexibel dokumentnumrering

Ett vanligt gissel i dokumenthantering är att hantera numrering av dokument. Många företag använder ett Excelark med lista över dokumentnummer och upplever dagligen frustrationen som uppstår när två dokument råkat få samma dokumentnummer. Med Focalcube kan ni per dokumenttyp bestämma om ni vill ha helt automatisk eller manuell dokumentnumrering. Vid manuell numrering får ni stöd av systemet att välja ett ledigt dokumentnummer. Vid automatisk numrering kan ni sätta upp egna regler för prefix och dokumentnumrering.

Genom smarta dokumenttaggar kan dokumentegenskaper såsom dokumentnummer och revisionsnummer automatiskt infogas i dokumenthuvud eller sidfot.

Fritextsökning
Fritextsökning

Alla objekt i Focalcube indexeras av en avancerad sökmotor. Därför är det alltid lätt att hitta precis den information man behöver.

Full spårbarhet
Full spårbarhet

Alla ändringar loggas med fullständig historik. Historiken gör det möjligt att återställa information samt att spåra ändringar vid revisioner och inspektioner.

Focalcube håller självklart ordning på alla gamla dokumentrevisioner. Som administratör kan du också förhindra att era användare ska kunna nå gamla revisioner. 

Kraftfulla listor
Kraftfulla listor

Alla listor är lättöverskådliga och konfigurerbara. Fritextsökning och avancerade filter gör det lätt att hitta rätt objekt. Det går även lätt att förbereda en lista med saker som ska gås igenom under t.ex. ett möte. Dessutom kan alla listor enkelt exporteras till Excel eller Pdf.

Lätt att separera och hitta dokument
Lätt att separera och hitta dokument

Med Focalcube skapar ni enkelt separata dokumentsamlingar till era dokument. Detta gör det lätt att hålla isär dokument. I en dokumentsamling kan ni skapa en mappstruktur. Ni kan också specificera metadata som kan användas vid filtrering och sökning. Utöver dessa flexibla strukturalternativ ger Focalcube också tillgång till snabb och kraftfull fritextsökning i dokument.

Legalt giltiga elektroniska signaturer
Legalt giltiga elektroniska signaturer

Focalcube är fullt integrerat med Assently som gör det möjligt att skicka ett dokument på signering till både interna och externa användare. Signering via Assently ger en legalt giltig signatur som kan valideras externt. Signaturen läggs till i det signerade PDF-dokumentet. För signering kan mobilt BankID, SMS och signering på pekskärm användas.

Metadata i sidhuvud och sidfot
Metadata i sidhuvud och sidfot

Alla metadata som kan anges för ett dokument, såsom exempelvis dokumentnummer, revisionsnummer, titel, författare och giltighetsdatum kan enkelt infogas i dokumentet som taggar. Dessa taggar kan placeras i sidhuvud, sidfot och i själva dokumentet och hålls automatiskt uppdaterade av Focalcube. Denna taggning fungerar lika bra i Word, Excel och Powerpoint som i Focalcubes egna onlinedokument.

Smart länkning
Smart länkning

Focalcubes övriga moduler är nära integrerade med Focalcube Dokument. Det gör att du kan länka exempelvis ett ärende eller ett möte till ett dokument. Dokumentet - vars åtkomst primärt styrs av dokumentsamlingens åtkomstkontroll - görs då också tillgängligt för de användare som har tillgång till länkade objekt.

Snabb förhandsgranskning
Snabb förhandsgranskning

Självklart presenterar Focalcube en förhandsgranskningsvy för Microsoft Office-filer (Word, Powerpoint, Excel), PDF-filer, textfiler och bildfiler. Detta gör att alla medarbetare kan läsa dokument utan att behöva ladda ned dem till sin dator.