Skip to main content

All processinformation på ett ställe

Focalcube Processer

Med Focalcube Processer blir ert ledningssystem tydligt och överskådligt. Processdiagram, beskrivningar, policydokument, mallar och dokument samlas på ett ställe.

Oavsett om ni söker ett elektroniskt kvalitetssystem (eQMS) för ISO 9001/ISO 13845, miljöledningssystem för ISO 14001 eller exempelvis informationssäkerhetsledningssystem (LIS) för ISO 27001 kan Focalcubes processmodul användas som ett nav för ert arbete och samla er processinfromation på ett ställe.

Med Focalcube Processer blir ert ledningssystem tydligt och överskådligt.

Lättillgänglig information

Det är alltid lätt att hitta informationen man söker i Focalcube. Indelning i delprocesser samt tydliga visuella flödesscheman ger god förståelse för hur varje process fungerar. Mallar och andra dokument blir lättillgängliga i samma vy som processbeskrivningen.

Smidig revisionshantering och distribution

Nya revisioner av processer skapas direkt i Focalcube. När de är redo för införande kan de signeras elektroniskt och sedan frisläppas till teamet. Processer kan distribueras till alla som berörs och med hjälp av läst-och-förstått-funktionen är det enkelt att hålla reda på vilka som tagit del av de nya uppdateringarna.

Bra överblick

Flödesscheman för att illustrera processen kan enkelt skapas med verktyget direkt i Focalcube. Det ger en extra tydlighet till processen och gör det enkelt för era medarbetare att sätta sig in i och förstå processen.

Hierarkier av processer

För komplexa verksamheter är möjligheten att skapa hierariker av processer med delprocesser ett sätt att öka tydlighet och överskådlighet.

Processägarens bästa vän

Som processägare får du bra koll på vad som behöver göras då du direkt har tillgång till aktuella avvikelser från t.ex. internrevisioner. Du kan jobba med nästa version av processen tills den är klar för frisläppning.

Länkade ärenden

Koppla ärenden direkt till processer för att snabbt och smidigt jobba med kvalitetsförbättringar.

Fick ni avvikelser på revisionen kopplade till era processer? Koppla dessa ärenden direkt till den berörda processen för att så enkelt som möjligt kunna förbättra ert system.

Koll på era dokumentflöden

Koll på dokument och flöden

Focalcube dokument gör det lätt att styra och överblicka alla dokumentflöden. Elektroniska signaturer, distribution på grupp- och rollnivå och loggning av vem som läst och förstått är nyckelfunktioner för modern dokumenthantering.

Prenumerationer
Prenumerationer

Varje användare kan själv konfigurera sina prenumerationer. När nya ärenden skapas skickas notifieringar ut till berörda användare. Självfallet underrättas ägare och andra berörda när ärenden uppdateras.

Uppfyller ISO-krav
Uppfyller ISO-krav

Många av våra kunder är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Focalcube har funktioner som verkligen underlättar certifieringsarbetet.

Arbete i flera tidszoner
Arbete i flera tidszoner

Användare kan enkelt ställa in sin tidszon. Alla tidsstämplar i systemet anpassas automatiskt till den personliga tidszonen.

Åtkomstkontroll
Åtkomstkontroll

Användare kan enkelt delas upp i grupper för att begränsa tillgången till objekt. Kraftfulla konfigurationsmöjligheter gör arbetet enkelt och överskådligt för den med ansvar för ledningssystemet. Åtkomstkontrollen i avancerade moduler såsom Focalcube Produkter baseras självklart på den informationshierarki som sätts upp.

Att-göra-lista
Att-göra-lista

Många "puckar" från alla håll? Svårt att hålla koll på prioriteringar? I Focalcube samlas alla aktiviteter i en sammanhållen personlig "Att göra"-lista. Systemet driver på med påminnelser och hjälper dig att prioritera.

Dokumenthantering
Dokumenthantering

Till varje ärende kan ni ladda upp och revisionshantera bilagor. Bilder, dokument och annan stöddokumentation lagras där den hör hemma - i ärendet. 

Export av ärenden
Export av ärenden

Ett ärende kan enkelt exporteras till Word-format baserat på er egen dokumentmall. Ärendelistan kan enkelt exporteras till Excel för analyser och sammanställningar.

Fritextsökning
Fritextsökning

Alla objekt i Focalcube indexeras av en avancerad sökmotor. Därför är det alltid lätt att hitta precis den information man behöver.

Full spårbarhet
Full spårbarhet

Alla ändringar loggas med fullständig historik. Historiken gör det möjligt att återställa information samt att spåra ändringar vid revisioner och inspektioner.

Focalcube håller självklart ordning på alla gamla dokumentrevisioner. Som administratör kan du också förhindra att era användare ska kunna nå gamla revisioner. 

Integrerat med andra moduler
Integrerat med andra moduler

Ärenden är en central del av Focalcubes andra moduler. Kundklagomål, leverantörsproblem, serviceärenden och revisionsavvikelser är direktlänkade där de hör hemma, i respektive modul.

Kommentarsflöde
Kommentarsflöde

I varje ärende finns en separat diskussionstråd. Detta gör det enkelt för kollegor, partners och leverantörer att diskutera pågående ärenden.

Kraftfulla listor
Kraftfulla listor

Alla listor är lättöverskådliga och konfigurerbara. Fritextsökning och avancerade filter gör det lätt att hitta rätt objekt. Det går även lätt att förbereda en lista med saker som ska gås igenom under t.ex. ett möte. Dessutom kan alla listor enkelt exporteras till Excel eller Pdf.

Notifieringar och påminnelser
Notifieringar och påminnelser

När ett ägarskap för ett objekt tilldelas en medarbetare skickas en automatisk notifiering. Löpande påminnelser skickas ut vid viktiga händelser - exempelvis när en leverantör ska utvärderas, en externrevision närmar sig, när ett KPI-värde ska rapporteras in eller när ett ärende byter status.

Portal för partners
Portal för partners

Externa parter kan bjudas in till en egen arbetsyta där de löpande kan skapa ärenden, delta i kommentarsflöden och ladda upp relaterad information.

Smart länkning
Smart länkning

Focalcubes övriga moduler är nära integrerade med Focalcube Dokument. Det gör att du kan länka exempelvis ett ärende eller ett möte till ett dokument. Dokumentet - vars åtkomst primärt styrs av dokumentsamlingens åtkomstkontroll - görs då också tillgängligt för de användare som har tillgång till länkade objekt.

Statistik
Statistik

Focalcube ger er snabb tillgång till grafiska sammanställningar över exempelvis ärenden. Vänd och vrid på informationen - förbättra verksamheten utifrån trender och problemområden. Ni kan också skapa automatiska KPI:er i Focalcube Nyckeltal.

Team-inkorg
Team-inkorg

Focalcube kan kopplas till teamets inkorg för inkommande support. Inkommande meddelanden kan enkelt lyftas in som nya ärenden. Löpande e-post-kommunikation med kunden sköts direkt från ärendet. Varje medarbetare kan ställa in en personlig e-postsignatur.