Skip to main content
Focalcube för konsulter och andra tjänsteföretag

Focalcube för konsulter och andra tjänsteföretag

Använd Focalcube som ett sätt att knyta dina kunder nära

Focalcube är en samarbetsplattform som kan hjälpa er som arbetar som konsulter och som levererar tjänster att knyta era kunder nära.

Samarbetsfunktioner såsom delade ärenden och dokument, ett eget nyhetsflöde och notifikationer via e-post gör det roligare och enklare att hitta win-win-situationer.

Dokument och flöden

Koll på dokument och flöden

Focalcube Dokument gör det lätt att styra och överblicka alla dokumentflöden. Elektroniska signaturer, distribnution på grupp- och rollnivå och loggning av vem som läst och förstått är nyckelfunktioner för modern dokumenthantering.

En lätthanterlig nyhetskanal för era kunder

Håll kunderna i loopen

För de flesta tjänsteföretag är det viktigt att hålla glöden vid liv - att hela tiden ge kunderna en insyn i hur man utvecklas och vilka tjänster man kan erbjuda. Med Focalcube Nyheter får ni en lätthanterlig nyhetskanal som håller alla kunder i loopen.

Delade ärenden i ett ärendehanteringssystem

Delade ärenden

Med Focalcube kan ni som tjänsteföretag låta era kunder delta i er ärendehantering. Kunderna kan ges sin egen databas, där ni kan anpassa era processer efter relationens unika behov. Perfekt för ändringsordrar, förbättringsförslag, helpdeskärenden, reklamationer och klagomål.

Prenumerationer

Varje användare kan själv konfigurera sina prenumerationer. När nya ärenden skapas skickas notifieringar ut till berörda användare. Självfallet underrättas ägare och andra berörda när ärenden uppdateras.

Uppfyller ISO-krav

Många av våra kunder är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Focalcube har funktioner som verkligen underlättar certifieringsarbetet.

Arbete i flera tidszoner

Användare kan enkelt ställa in sin tidszon. Alla tidsstämplar i systemet anpassas automatiskt till den personliga tidszonen.

Åtkomstkontroll

Användare kan enkelt delas upp i grupper för att begränsa tillgången till objekt. Kraftfulla konfigurationsmöjligheter gör arbetet enkelt och överskådligt för den med ansvar för ledningssystemet. Åtkomstkontrollen i avancerade moduler såsom Focalcube Produkter baseras självklart på den informationshierarki som sätts upp.

Att-göra-lista

Många "puckar" från alla håll? Svårt att hålla koll på prioriteringar? I Focalcube samlas alla aktiviteter i en sammanhållen personlig "Att göra"-lista. Systemet driver på med påminnelser och hjälper dig att prioritera.

Dokumenthantering

Till varje ärende kan ni ladda upp och revisionshantera bilagor. Bilder, dokument och annan stöddokumentation lagras där den hör hemma - i ärendet. 

Export av ärenden

Ett ärende kan enkelt exporteras till Word-format baserat på er egen dokumentmall. Ärendelistan kan enkelt exporteras till Excel för analyser och sammanställningar.

Fritextsökning

Alla objekt i Focalcube indexeras av en avancerad sökmotor. Därför är det alltid lätt att hitta precis den information man behöver.

Full spårbarhet

Alla ändringar loggas med fullständig historik. Historiken gör det möjligt att återställa information samt att spåra ändringar vid revisioner och inspektioner.

Focalcube håller självklart ordning på alla gamla dokumentrevisioner. Som administratör kan du också förhindra att era användare ska kunna nå gamla revisioner. 

Integrerat med andra moduler

Ärenden är en central del av Focalcubes andra moduler. Kundklagomål, leverantörsproblem, serviceärenden och revisionsavvikelser är direktlänkade där de hör hemma, i respektive modul.

Kommentarsflöde

I varje ärende finns en separat diskussionstråd. Detta gör det enkelt för kollegor, partners och leverantörer att diskutera pågående ärenden.

Kraftfulla listor

Alla listor är lättöverskådliga och konfigurerbara. Fritextsökning och avancerade filter gör det lätt att hitta rätt objekt. Det går även lätt att förbereda en lista med saker som ska gås igenom under t.ex. ett möte. Dessutom kan alla listor enkelt exporteras till Excel eller Pdf.

Notifieringar och påminnelser

När ett ägarskap för ett objekt tilldelas en medarbetare skickas en automatisk notifiering. Löpande påminnelser skickas ut vid viktiga händelser - exempelvis när en leverantör ska utvärderas, en externrevision närmar sig, när ett KPI-värde ska rapporteras in eller när ett ärende byter status.

Portal för partners

Externa parter kan bjudas in till en egen arbetsyta där de löpande kan skapa ärenden, delta i kommentarsflöden och ladda upp relaterad information.

Smart länkning

Focalcubes övriga moduler är nära integrerade med Focalcube Dokument. Det gör att du kan länka exempelvis ett ärende eller ett möte till ett dokument. Dokumentet - vars åtkomst primärt styrs av dokumentsamlingens åtkomstkontroll - görs då också tillgängligt för de användare som har tillgång till länkade objekt.

Statistik

Focalcube ger er snabb tillgång till grafiska sammanställningar över exempelvis ärenden. Vänd och vrid på informationen - förbättra verksamheten utifrån trender och problemområden. Ni kan också skapa automatiska KPI:er i Focalcube Nyckeltal.

Team-inkorg

Focalcube kan kopplas till teamets inkorg för inkommande support. Inkommande meddelanden kan enkelt lyftas in som nya ärenden. Löpande e-post-kommunikation med kunden sköts direkt från ärendet. Varje medarbetare kan ställa in en personlig e-postsignatur.