Skip to main content
Focalcube för informationssäkerhet | ISO 27001

Ert verktyg för informationssäkerhet

Lösningar för informationssäkerhet | ISO 27001

Focalcube har utvecklats av erfarna verksamhetsutvecklare. Vi har vår bas i medicintekniksektorn, där kraven på informationssäkerhet är högt ställda.

Focalcubes funktioner är skräddarsydda för att bygga upp ett elektroniskt ledningssystem för informationssäkerhet - ett LIS.

ISO 27001 blir både enkelt och roligt!

Bygg ert LIS (ISMS) direkt i Focalcube

Informationssäkerhet är ett krävande arbete, där riskhantering är centralt. Focalcube kan tillhandahålla de mallar ni behöver för att implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet. Verktygslådan i Focalcube har också allt ni behöver för det långsiktiga förbättringsarbetet.

Smidig publicering av styrande dokument

Focalcube Processer och Focalcube Dokument används för att definiera upp den högsta nivån i ert ledningsystsm. Ni länkar enkelt dokument till varandra och skapar ett levande intranät för ert ledningsystem.

Elektroniska signaturer och spårbarhet

Alla viktiga beslut signeras elektroniskt. Audit trail uppräthålls automatiskt. Allt kan spåras i efterhand.

Hantering av risker

Såväl strategisk som operativ riskhantering hanteras med väl genomtänkta mallar och en struktur som gör det enkelt att ta fram ett uttalande om tillämplighet för ISO 27001 Annex A.

Samlad ärendehantering

Avvikelser och incidenter hanteras strukturerat i Focalcube Ärenden. Modulen ger er överblick och åtgärder blir planerade och genomförda i tid.

Koll på era tillgångar

Med Focalcube Tillgångar kan ni registera och hantera alla åtgärder kopplade till era tillgångar - såväl fysiska tillgångar som datorsystem och andra informationstillgångar.

Enkelt att integrera med kvalitet och miljö

Focalcube passar precis lika bra för informationssäkerhet som för kvalitet och miljö. Många av våra kunder bygger integrerade ledningssystem. Focalcube har den flexibilitet som kävs för att ni ska kunna hantera alla dessa utmaningar.

Ständiga förbättringar - på riktigt!

Focalcube gör ärendehanteringen tillgänglig för alla. Problem kan lyftas och prioriteras direkt - ingenting blir bortglömt. Som CISO kan du enkelt söka fram information och analysera trender. Systemet ger dig helt nya möjligheter att visualiera problemområden, vilket är en nyckelfaktor för att ständigt förbättra informationssäkerheten.

Komptens och medvetenhet

Med Focalcube Utbildning är det enkelt att arrangera utbildningar och följa upp resultat med kunskapstest. Självklart integrerat med systemets funktioner för läst-och-förstått.

Alla kan delta

Focalcube gör det lätt för alla att skapa ärenden och bidra med information - till och med externa partners, kunder och leverantörer. Avancerade funktioner för prenumeration, kommentarsflöden och en personlig att-göra-lista gör det enkelt för alla att förstå vad de förväntas göra.

Konsult för ISO 27001

Vi på Medos kan också hjälpa er med konsultstöd i processen, hela vägen fram till ISO 27001-certifiering.

Prenumerationer
Prenumerationer

Varje användare kan själv konfigurera sina prenumerationer. När nya ärenden skapas skickas notifieringar ut till berörda användare. Självfallet underrättas ägare och andra berörda när ärenden uppdateras.

Uppfyller ISO-krav
Uppfyller ISO-krav

Många av våra kunder är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Focalcube har funktioner som verkligen underlättar certifieringsarbetet.

Arbete i flera tidszoner
Arbete i flera tidszoner

Användare kan enkelt ställa in sin tidszon. Alla tidsstämplar i systemet anpassas automatiskt till den personliga tidszonen.

Åtkomstkontroll
Åtkomstkontroll

Användare kan enkelt delas upp i grupper för att begränsa tillgången till objekt. Kraftfulla konfigurationsmöjligheter gör arbetet enkelt och överskådligt för den med ansvar för ledningssystemet. Åtkomstkontrollen i avancerade moduler såsom Focalcube Produkter baseras självklart på den informationshierarki som sätts upp.

Att-göra-lista
Att-göra-lista

Många "puckar" från alla håll? Svårt att hålla koll på prioriteringar? I Focalcube samlas alla aktiviteter i en sammanhållen personlig "Att göra"-lista. Systemet driver på med påminnelser och hjälper dig att prioritera.

Dokumenthantering
Dokumenthantering

Till varje ärende kan ni ladda upp och revisionshantera bilagor. Bilder, dokument och annan stöddokumentation lagras där den hör hemma - i ärendet. 

Export av ärenden
Export av ärenden

Ett ärende kan enkelt exporteras till Word-format baserat på er egen dokumentmall. Ärendelistan kan enkelt exporteras till Excel för analyser och sammanställningar.

Fritextsökning
Fritextsökning

Alla objekt i Focalcube indexeras av en avancerad sökmotor. Därför är det alltid lätt att hitta precis den information man behöver.

Full spårbarhet
Full spårbarhet

Alla ändringar loggas med fullständig historik. Historiken gör det möjligt att återställa information samt att spåra ändringar vid revisioner och inspektioner.

Focalcube håller självklart ordning på alla gamla dokumentrevisioner. Som administratör kan du också förhindra att era användare ska kunna nå gamla revisioner. 

Integrerat med andra moduler
Integrerat med andra moduler

Ärenden är en central del av Focalcubes andra moduler. Kundklagomål, leverantörsproblem, serviceärenden och revisionsavvikelser är direktlänkade där de hör hemma, i respektive modul.

Kommentarsflöde
Kommentarsflöde

I varje ärende finns en separat diskussionstråd. Detta gör det enkelt för kollegor, partners och leverantörer att diskutera pågående ärenden.

Kraftfulla listor
Kraftfulla listor

Alla listor är lättöverskådliga och konfigurerbara. Fritextsökning och avancerade filter gör det lätt att hitta rätt objekt. Det går även lätt att förbereda en lista med saker som ska gås igenom under t.ex. ett möte. Dessutom kan alla listor enkelt exporteras till Excel eller Pdf.

Notifieringar och påminnelser
Notifieringar och påminnelser

När ett ägarskap för ett objekt tilldelas en medarbetare skickas en automatisk notifiering. Löpande påminnelser skickas ut vid viktiga händelser - exempelvis när en leverantör ska utvärderas, en externrevision närmar sig, när ett KPI-värde ska rapporteras in eller när ett ärende byter status.

Portal för partners
Portal för partners

Externa parter kan bjudas in till en egen arbetsyta där de löpande kan skapa ärenden, delta i kommentarsflöden och ladda upp relaterad information.

Smart länkning
Smart länkning

Focalcubes övriga moduler är nära integrerade med Focalcube Dokument. Det gör att du kan länka exempelvis ett ärende eller ett möte till ett dokument. Dokumentet - vars åtkomst primärt styrs av dokumentsamlingens åtkomstkontroll - görs då också tillgängligt för de användare som har tillgång till länkade objekt.

Statistik
Statistik

Focalcube ger er snabb tillgång till grafiska sammanställningar över exempelvis ärenden. Vänd och vrid på informationen - förbättra verksamheten utifrån trender och problemområden. Ni kan också skapa automatiska KPI:er i Focalcube Nyckeltal.

Team-inkorg
Team-inkorg

Focalcube kan kopplas till teamets inkorg för inkommande support. Inkommande meddelanden kan enkelt lyftas in som nya ärenden. Löpande e-post-kommunikation med kunden sköts direkt från ärendet. Varje medarbetare kan ställa in en personlig e-postsignatur.