Skip to main content
Focalcube för industriföretag

Focalcube för industriföretag

Lösningar för er som arbetar inom industriell produktion

Som industriföretag är det en stor utmaning att etablera effektiva processer och säkerställa både efterlevnad och konkurrenskraft.

Focalcube hjälper er att leda, styra, följa upp och förbättra verksamheten med ett levande ledningssystem.

Tydlig processledning

Focalcube gör det enkelt att bygga upp ett hierarkiskt system av processer för att styra hela verksamheten. Klickbara processcheman, tydliga processbeskrivningar med snabblänkar, lätt tillgång till dokumentmallar och lättillgängliga sökfunktioner gör det enkelt och roligt att bygga ett elektroniskt ledningssystem i en komplex industrikontext.

Koll på intern utbildning

Processer och styrning är inte värt mycket om man inte vet att personalen får och tillägnar sig informationen. Focalcubes funktioner för läst-och-förstått och modulen Focalcube Utbildning gör arbetet med kompetensuveckling och ändringshantering mycket enklare.

Enklare underhåll och kalibrering

Focalcube Tillgångar är ett inventariesystem där ni hanterar utrustning, maskiner, fordon, kalibrerade mätdon och annat som kräver löpande underhåll. Lägg upp aktivitetsplaner, få påminnelser och registrera dokument som kalibreringsprotokoll, servicerapporter och intyg.

Ett system för alla ärenden

Med Focalcube kan ni hantera alla typer av ärenden, såsom kundklagomål, reklamationer, ändringsordrar, interna processavvikelser och miljöavvikelser. Självklart konfigurerar ni själva hur systemet ska organiseras. Sätt ägare på ärendena så att ingenting faller mellan stolarna. Alla ärenden på ett ställe - ordning och reda!

Styr era interna revisioner

Med Focalcube Revisioner kan ni enkelt planera och utföra interna revisioner, miljöronder och inspektioner. Förbättringsförslag och avvikelser hanterar ni såklart direkt i Focalcube Ärenden.

Samarbeta med kunder, partners och leverantörer

Focalcube gör det lätt för alla att skapa ärenden och bidra med information - till och med externa partners, kunder och leverantörer. Avancerade funktioner för prenumeration, kommentarsflöden och en personlig att-göra-lista gör det enkelt för alla att förstå vad de förväntas göra.

Prenumerationer
Prenumerationer

Varje användare kan själv konfigurera sina prenumerationer. När nya ärenden skapas skickas notifieringar ut till berörda användare. Självfallet underrättas ägare och andra berörda när ärenden uppdateras.

Uppfyller ISO-krav
Uppfyller ISO-krav

Många av våra kunder är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Focalcube har funktioner som verkligen underlättar certifieringsarbetet.

Arbete i flera tidszoner
Arbete i flera tidszoner

Användare kan enkelt ställa in sin tidszon. Alla tidsstämplar i systemet anpassas automatiskt till den personliga tidszonen.

Åtkomstkontroll
Åtkomstkontroll

Användare kan enkelt delas upp i grupper för att begränsa tillgången till objekt. Kraftfulla konfigurationsmöjligheter gör arbetet enkelt och överskådligt för den med ansvar för ledningssystemet. Åtkomstkontrollen i avancerade moduler såsom Focalcube Produkter baseras självklart på den informationshierarki som sätts upp.

Att-göra-lista
Att-göra-lista

Många "puckar" från alla håll? Svårt att hålla koll på prioriteringar? I Focalcube samlas alla aktiviteter i en sammanhållen personlig "Att göra"-lista. Systemet driver på med påminnelser och hjälper dig att prioritera.

Dokumenthantering
Dokumenthantering

Till varje ärende kan ni ladda upp och revisionshantera bilagor. Bilder, dokument och annan stöddokumentation lagras där den hör hemma - i ärendet. 

Export av ärenden
Export av ärenden

Ett ärende kan enkelt exporteras till Word-format baserat på er egen dokumentmall. Ärendelistan kan enkelt exporteras till Excel för analyser och sammanställningar.

Fritextsökning
Fritextsökning

Alla objekt i Focalcube indexeras av en avancerad sökmotor. Därför är det alltid lätt att hitta precis den information man behöver.

Full spårbarhet
Full spårbarhet

Alla ändringar loggas med fullständig historik. Historiken gör det möjligt att återställa information samt att spåra ändringar vid revisioner och inspektioner.

Focalcube håller självklart ordning på alla gamla dokumentrevisioner. Som administratör kan du också förhindra att era användare ska kunna nå gamla revisioner. 

Integrerat med andra moduler
Integrerat med andra moduler

Ärenden är en central del av Focalcubes andra moduler. Kundklagomål, leverantörsproblem, serviceärenden och revisionsavvikelser är direktlänkade där de hör hemma, i respektive modul.

Kommentarsflöde
Kommentarsflöde

I varje ärende finns en separat diskussionstråd. Detta gör det enkelt för kollegor, partners och leverantörer att diskutera pågående ärenden.

Kraftfulla listor
Kraftfulla listor

Alla listor är lättöverskådliga och konfigurerbara. Fritextsökning och avancerade filter gör det lätt att hitta rätt objekt. Det går även lätt att förbereda en lista med saker som ska gås igenom under t.ex. ett möte. Dessutom kan alla listor enkelt exporteras till Excel eller Pdf.

Notifieringar och påminnelser
Notifieringar och påminnelser

När ett ägarskap för ett objekt tilldelas en medarbetare skickas en automatisk notifiering. Löpande påminnelser skickas ut vid viktiga händelser - exempelvis när en leverantör ska utvärderas, en externrevision närmar sig, när ett KPI-värde ska rapporteras in eller när ett ärende byter status.

Portal för partners
Portal för partners

Externa parter kan bjudas in till en egen arbetsyta där de löpande kan skapa ärenden, delta i kommentarsflöden och ladda upp relaterad information.

Smart länkning
Smart länkning

Focalcubes övriga moduler är nära integrerade med Focalcube Dokument. Det gör att du kan länka exempelvis ett ärende eller ett möte till ett dokument. Dokumentet - vars åtkomst primärt styrs av dokumentsamlingens åtkomstkontroll - görs då också tillgängligt för de användare som har tillgång till länkade objekt.

Statistik
Statistik

Focalcube ger er snabb tillgång till grafiska sammanställningar över exempelvis ärenden. Vänd och vrid på informationen - förbättra verksamheten utifrån trender och problemområden. Ni kan också skapa automatiska KPI:er i Focalcube Nyckeltal.

Team-inkorg
Team-inkorg

Focalcube kan kopplas till teamets inkorg för inkommande support. Inkommande meddelanden kan enkelt lyftas in som nya ärenden. Löpande e-post-kommunikation med kunden sköts direkt från ärendet. Varje medarbetare kan ställa in en personlig e-postsignatur.