Skip to main content
 Focalcube för miljöledning | ISO 14001

Focalcube för miljöledning ISO 14001

Lösningar för miljöledning | ISO 14001

Focalcube har utvecklats av erfarna verksamhetsutvecklare. Många av våra kunder använder Focalcube för sina miljöledningssystem. Focalcubes funktioner är skräddarsydda för att bygga upp ett elektroniskt ledningssystem. Ert arbete med ISO 14001 blir både enkelt och roligt!

Gör ISO 14001 roligare och enklare!

Focalcube har utvecklats för att underlätta arbete med ISO 14001. Systemet har moduler för alla delar i standarden - allt från ledning och planering till uppföljning underlättas av Focalcube.

När det är dags för certifieringsrevision är det lätt att identifiera vad som behöver adresseras och all information finns samlad på ett ställe - ordning och reda!

Lättåtkomlig miljöhandbok

Med Focalcube Processer och Focalcube Dokument är det enkelt att skapa och underhålla en bra miljöhandbok. Miljöpolicy, åtgärdersplaner och andra styrande dokument tillgängliggörs enkelt för hela personalen.

Miljö ❤️ Kvalitet

Självklart är det enkelt att bygga upp ett integrerat ledningssystem som innefattar både kvalitet och miljö. Vi hjälper er gärna med både struktur och innehåll.

Dokumentation direkt i molnet

Med Focalcube hanterar ni era dokument direkt i molnet. Åtkomstkontroll, revisionshantering, elektroniska signaturer, fritextssökning, automatiserad numrering, metadatalänkning och mycket annat ger er ordning på er dokumentation.

Elektroniska signaturer är en självklarthet i Focalcube.

Miljömål i Focalcube Nyckeltal

Focalcube Nyckeltal kan användas för att snabbt definiera miljömål och mätetal. Mätvärden kan matas in manuellt eller inhämtas automatiskt enligt er egen konfiguation.

Koll på kompetens och utbildning

Internutbildningar läggs upp i Focalcube Utbildning och personalen får genomföra kunskapstest för att påvisa sin kompetens. Som miljöchef kan du enkelt få överblick och identifiera behov av nya utbildningsinsatser.

Internrevision direkt i systemet

Focalcube Reivsion gör det enkelt att planera och genomföra interna miljörevisioner. Observationer och avvikelser läggs enkelt upp som ärenden i Focalcube Ärenden.

Ledningens genomgång i Focalcube Möten

Ledningens genomgång förenklas genom att en mötestyp med standardiserad agenda läggs upp i Foclacube Möten. Beslut dokumenteras snabbt som aktiviteter. Focalcube driver på så att inget blir avglömt!

Koll på miljöavvikelserna

Focalcube Ärenden kan användas för att enkelt hantera miljöavvikelser. Focalcube ger er ledning i hur avvikelser ska hanteras på rätt sätt.

Koll på kompetens och medvetenhet

Med Focalcube Utbildning är det enkelt att arrangera utbildningar och följa upp resultat med kunskapstest. Självklart integrerat med systemets funktioner för läst-och-förstått.

Enkelt att kommunicera miljökrav till leverantörer

Genom att bjuda in era leverantörer som medverkare i Focalcube kan ni publicera viktiga styrdokument och kommunicera kring avvikelser och ändringar.

Alla kan delta

Focalcube gör det lätt för alla att bidra med information - till och med externa partners, kunder och leverantörer. Avancerade funktioner för prenumeration, kommentarsflöden och en personlig att-göra-lista gör det enkelt för alla att förstå vad de förväntas göra.

Prenumerationer
Prenumerationer

Varje användare kan själv konfigurera sina prenumerationer. När nya ärenden skapas skickas notifieringar ut till berörda användare. Självfallet underrättas ägare och andra berörda när ärenden uppdateras.

Uppfyller ISO-krav
Uppfyller ISO-krav

Många av våra kunder är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Focalcube har funktioner som verkligen underlättar certifieringsarbetet.

Arbete i flera tidszoner
Arbete i flera tidszoner

Användare kan enkelt ställa in sin tidszon. Alla tidsstämplar i systemet anpassas automatiskt till den personliga tidszonen.

Åtkomstkontroll
Åtkomstkontroll

Användare kan enkelt delas upp i grupper för att begränsa tillgången till objekt. Kraftfulla konfigurationsmöjligheter gör arbetet enkelt och överskådligt för den med ansvar för ledningssystemet. Åtkomstkontrollen i avancerade moduler såsom Focalcube Produkter baseras självklart på den informationshierarki som sätts upp.

Att-göra-lista
Att-göra-lista

Många "puckar" från alla håll? Svårt att hålla koll på prioriteringar? I Focalcube samlas alla aktiviteter i en sammanhållen personlig "Att göra"-lista. Systemet driver på med påminnelser och hjälper dig att prioritera.

Dokumenthantering
Dokumenthantering

Till varje ärende kan ni ladda upp och revisionshantera bilagor. Bilder, dokument och annan stöddokumentation lagras där den hör hemma - i ärendet. 

Export av ärenden
Export av ärenden

Ett ärende kan enkelt exporteras till Word-format baserat på er egen dokumentmall. Ärendelistan kan enkelt exporteras till Excel för analyser och sammanställningar.

Fritextsökning
Fritextsökning

Alla objekt i Focalcube indexeras av en avancerad sökmotor. Därför är det alltid lätt att hitta precis den information man behöver.

Full spårbarhet
Full spårbarhet

Alla ändringar loggas med fullständig historik. Historiken gör det möjligt att återställa information samt att spåra ändringar vid revisioner och inspektioner.

Focalcube håller självklart ordning på alla gamla dokumentrevisioner. Som administratör kan du också förhindra att era användare ska kunna nå gamla revisioner. 

Integrerat med andra moduler
Integrerat med andra moduler

Ärenden är en central del av Focalcubes andra moduler. Kundklagomål, leverantörsproblem, serviceärenden och revisionsavvikelser är direktlänkade där de hör hemma, i respektive modul.

Kommentarsflöde
Kommentarsflöde

I varje ärende finns en separat diskussionstråd. Detta gör det enkelt för kollegor, partners och leverantörer att diskutera pågående ärenden.

Kraftfulla listor
Kraftfulla listor

Alla listor är lättöverskådliga och konfigurerbara. Fritextsökning och avancerade filter gör det lätt att hitta rätt objekt. Det går även lätt att förbereda en lista med saker som ska gås igenom under t.ex. ett möte. Dessutom kan alla listor enkelt exporteras till Excel eller Pdf.

Notifieringar och påminnelser
Notifieringar och påminnelser

När ett ägarskap för ett objekt tilldelas en medarbetare skickas en automatisk notifiering. Löpande påminnelser skickas ut vid viktiga händelser - exempelvis när en leverantör ska utvärderas, en externrevision närmar sig, när ett KPI-värde ska rapporteras in eller när ett ärende byter status.

Portal för partners
Portal för partners

Externa parter kan bjudas in till en egen arbetsyta där de löpande kan skapa ärenden, delta i kommentarsflöden och ladda upp relaterad information.

Smart länkning
Smart länkning

Focalcubes övriga moduler är nära integrerade med Focalcube Dokument. Det gör att du kan länka exempelvis ett ärende eller ett möte till ett dokument. Dokumentet - vars åtkomst primärt styrs av dokumentsamlingens åtkomstkontroll - görs då också tillgängligt för de användare som har tillgång till länkade objekt.

Statistik
Statistik

Focalcube ger er snabb tillgång till grafiska sammanställningar över exempelvis ärenden. Vänd och vrid på informationen - förbättra verksamheten utifrån trender och problemområden. Ni kan också skapa automatiska KPI:er i Focalcube Nyckeltal.

Team-inkorg
Team-inkorg

Focalcube kan kopplas till teamets inkorg för inkommande support. Inkommande meddelanden kan enkelt lyftas in som nya ärenden. Löpande e-post-kommunikation med kunden sköts direkt från ärendet. Varje medarbetare kan ställa in en personlig e-postsignatur.