Skip to main content
Focalcube för kvalitetsstyrning - ISO 9001 - ISO 13485

Focalcube för kvalitetsstyrning - ISO 9001 - ISO 13485

Lösningar för kvalitetsstyrning - ISO 9001 - ISO 13485

Focalcube har utvecklats av erfarna verksamhetsutvecklare. Vi har vår bas i medicintekniksektorn, där kraven på kvalitetsstyrning är högt ställda.

Focalcubes funktioner är skräddarsydda för att bygga upp ett elektroniskt kvalitetsledningsststem - ett eQMS.

Ert arbete med ständiga förbättringar blir både enkelt och roligt! Dessutom underlättas certifiering mot exempelvis ISO 9001 eller FR 2000.

 • Focalcube för kvalitetsstyrning - ISO 9001 - ISO 13485
 • Kvalitetssystemets processer

 • Ledning

 • Kundfokus

 • Kvalitetspolicy

 • Roller, ansvar och befogenheter

 • Kvalitetsmål och åtgärdsplaner

 • Kompetens och medvetenhet

 • Infrastruktur

 • Övervakning av resurser, underhåll etc.

 • Spårbarhet i mätningar, inventarienummer etc.

 • Intern kommunikation, nyheter

 • Dokumenterad information

 • Produktfrisläppning, kriterier, checklistor

 • Hantering av kundens egendom

 • Kundklagomål

 • Ändringshantering

 • Interna möten, design reviews, ledningens genomgång

 • Styrning av leverantörer och utlagda processer

 • Kommunikation med leverantörer och partners kring ändringar och avvikelser

 • Etikettering av non-conforming goods

 • Nyckeltal för planering och dokumetnation av utvärdering av processprestanda

 • Internrevisioner

 • Ledningens genomgång - standard input och output

 • Avvikelser och korrigerande åtgärder

 • Ständiga förbättringar

Gör kvalitet roligare och enklare!  🥳

Focalcube har utvecklats för att underlätta arbete med standarder för kvalitetsstyrning såsom ISO 9001 eller FR 2000. Systemet har moduler för alla delar i standarden - allt från ledning och planering till uppföljning underlättas av Focalcube.

När det är dags för certifieringsrevision är det lätt att identifiera vad som behöver adresseras och all information finns samlad på ett ställe - ordning och reda!

Visuella processer

Med Focalcube Processer ritar ni era egna processdiagram, beskriver era processer, publicerar dokumentation och hanterar ärenden på ett naturligt och tydligt sätt.

Kraftfull dokumenthantering

Med Focalcube hanterar ni era dokument direkt i molnet. Åtkomstkontroll, revisionshantering, elektroniska signaturer, fritextssökning, automatiserad numrering, metadatalänkning och mycket annat ger er ordning på er dokumentation.

Elektroniska signaturer och spårbarhet

Alla viktiga beslut signeras elektroniskt. Audit trail upprätthålls automatiskt. Allt kan spåras i efterhand.

Ständiga förbättringar - på riktigt!

Focalcube gör ärendehanteringen tillgänglig för alla. Problem och ändringar kan lyftas och prioriteras direkt - ingenting blir bortglömt. Som kvalitetsansvarig kan du enkelt söka fram information och analysera trender. Systemet ger dig helt nya möjligheter att identifiera problemområden, vilket är en nyckelfaktor vid förankring av förbättringsprojekt.

Koll på kompetensen

Med Focalcube Utbildning är det enkelt att arrangera utbildningar och följa upp resultat med kunskapstest. Självklart integrerat med systemets funktioner för läst-och-förstått.

Ordning på tillgångarna

Med Focalcube Tillgångar får ni ordning på alla typer av tillgångar, såsom maskiner, mätdon, datorsystem och levererade system. Kalibreringsscheman, servicerapporter och mycket annat underlättas.

För alla ärenden

Med Focalcube kan ni hantera alla typer av ärenden i molnet, såsom kundklagomål, reklamationer, ändringsordrar, interna processavvikelser och miljöavvikelser. Självklart konfigurerar ni själva hur systemet ska organiseras. Sätt ägare på ärenden så att ingenting faller mellan stolarna. Alla ärenden på ett ställe - ordning och reda!

Använd Focalcubes ärendemodul som generellt ärendehanteringssystem, avvikelsehanteringssystem, reklamationssystem eller kundtjänstsystem / helpdesksystem.

Alla kan delta

Focalcube gör det lätt för alla att bidra med information - till och med externa partners, kunder och leverantörer. Avancerade funktioner för prenumeration, kommentarsflöden och en personlig att-göra-lista gör det enkelt för alla att förstå vad de förväntas göra.

Prenumerationer
Prenumerationer

Varje användare kan själv konfigurera sina prenumerationer. När nya ärenden skapas skickas notifieringar ut till berörda användare. Självfallet underrättas ägare och andra berörda när ärenden uppdateras.

Uppfyller ISO-krav
Uppfyller ISO-krav

Många av våra kunder är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Focalcube har funktioner som verkligen underlättar certifieringsarbetet.

Arbete i flera tidszoner
Arbete i flera tidszoner

Användare kan enkelt ställa in sin tidszon. Alla tidsstämplar i systemet anpassas automatiskt till den personliga tidszonen.

Åtkomstkontroll
Åtkomstkontroll

Användare kan enkelt delas upp i grupper för att begränsa tillgången till objekt. Kraftfulla konfigurationsmöjligheter gör arbetet enkelt och överskådligt för den med ansvar för ledningssystemet. Åtkomstkontrollen i avancerade moduler såsom Focalcube Produkter baseras självklart på den informationshierarki som sätts upp.

Att-göra-lista
Att-göra-lista

Många "puckar" från alla håll? Svårt att hålla koll på prioriteringar? I Focalcube samlas alla aktiviteter i en sammanhållen personlig "Att göra"-lista. Systemet driver på med påminnelser och hjälper dig att prioritera.

Dokumenthantering
Dokumenthantering

Till varje ärende kan ni ladda upp och revisionshantera bilagor. Bilder, dokument och annan stöddokumentation lagras där den hör hemma - i ärendet. 

Export av ärenden
Export av ärenden

Ett ärende kan enkelt exporteras till Word-format baserat på er egen dokumentmall. Ärendelistan kan enkelt exporteras till Excel för analyser och sammanställningar.

Fritextsökning
Fritextsökning

Alla objekt i Focalcube indexeras av en avancerad sökmotor. Därför är det alltid lätt att hitta precis den information man behöver.

Full spårbarhet
Full spårbarhet

Alla ändringar loggas med fullständig historik. Historiken gör det möjligt att återställa information samt att spåra ändringar vid revisioner och inspektioner.

Focalcube håller självklart ordning på alla gamla dokumentrevisioner. Som administratör kan du också förhindra att era användare ska kunna nå gamla revisioner. 

Integrerat med andra moduler
Integrerat med andra moduler

Ärenden är en central del av Focalcubes andra moduler. Kundklagomål, leverantörsproblem, serviceärenden och revisionsavvikelser är direktlänkade där de hör hemma, i respektive modul.

Kommentarsflöde
Kommentarsflöde

I varje ärende finns en separat diskussionstråd. Detta gör det enkelt för kollegor, partners och leverantörer att diskutera pågående ärenden.

Kraftfulla listor
Kraftfulla listor

Alla listor är lättöverskådliga och konfigurerbara. Fritextsökning och avancerade filter gör det lätt att hitta rätt objekt. Det går även lätt att förbereda en lista med saker som ska gås igenom under t.ex. ett möte. Dessutom kan alla listor enkelt exporteras till Excel eller Pdf.

Notifieringar och påminnelser
Notifieringar och påminnelser

När ett ägarskap för ett objekt tilldelas en medarbetare skickas en automatisk notifiering. Löpande påminnelser skickas ut vid viktiga händelser - exempelvis när en leverantör ska utvärderas, en externrevision närmar sig, när ett KPI-värde ska rapporteras in eller när ett ärende byter status.

Portal för partners
Portal för partners

Externa parter kan bjudas in till en egen arbetsyta där de löpande kan skapa ärenden, delta i kommentarsflöden och ladda upp relaterad information.

Smart länkning
Smart länkning

Focalcubes övriga moduler är nära integrerade med Focalcube Dokument. Det gör att du kan länka exempelvis ett ärende eller ett möte till ett dokument. Dokumentet - vars åtkomst primärt styrs av dokumentsamlingens åtkomstkontroll - görs då också tillgängligt för de användare som har tillgång till länkade objekt.

Statistik
Statistik

Focalcube ger er snabb tillgång till grafiska sammanställningar över exempelvis ärenden. Vänd och vrid på informationen - förbättra verksamheten utifrån trender och problemområden. Ni kan också skapa automatiska KPI:er i Focalcube Nyckeltal.

Team-inkorg
Team-inkorg

Focalcube kan kopplas till teamets inkorg för inkommande support. Inkommande meddelanden kan enkelt lyftas in som nya ärenden. Löpande e-post-kommunikation med kunden sköts direkt från ärendet. Varje medarbetare kan ställa in en personlig e-postsignatur.