Focalcube Revisioner

Focalcube Revisioner är ett komplett verktyg för planering, genomförande och uppföljning av alla typer av revisioner, vare sig verksamheten reviderar eller revideras. Systemet gör det enkelt att planera och dokumentera revisioner, skapa avvikelser samt att följa upp det efterföljande förbättringsarbetet.

 

Enkel planering av kommande revisioner

Enkel planering av kommande revisioner

Med Focalcube Revisioner skapas revisionsprogrammet direkt i systemet. Focalcube håller reda på vilka anställda som är kvalificerade revisorer och sammanställer schemat för kommande revisioner.
Dokumentation direkt i systemet

Dokumentation direkt i systemet

En revisor kan under pågående revision föra revisionsanteckningar direkt i Focalcube Revisioner. Efter genomförd revision kan avvikelser skapas och automatiskt länkas till revisionen.
Ta tillvara revisionsresultatet

Ta tillvara revisionsresultatet

En av de stora svårigheterna med revisioner är att resultatet - ofta i form av avvikelser och förbättringsförslag - glöms bort och blir liggande. Detta är ett stort slöseri som Focalcube Revisioner hjälper er att hantera. Med Focalcube Revisioner visualiseras status på avvikelser direkt i verktyget med ett enda klick.
Dela revisionsresultatet med externa parter

Dela revisionsresultatet med externa parter

Med Focalcube Revisioner kan externa parter såsom kunder och leverantörer logga in och besöka sin egen sida där resultatet av revisioner och status på avvikelser presenteras. De kan också bidra med information såsom kommentarer och dokument och på så sätt aktivt delta i förbättringsarbetet.

Focalcube är en molnbaserad lösning för kvalitetsstyrning som utvecklas och underhålls av Medos AB. Vi har mångårig erfarenhet av affärsutveckling, kvalitetsstyrning och IT-stöd, framför allt inom medicinteknikområdet.