Focalcube - Nästa generations verksamhetsystem!

Framgångsrikt kvalitetsarbete bygger på samarbete och engagemang. Focalcube bjuder in alla att delta i kvalitetsarbetet. Med integrerade funktioner för ärendehantering, revisioner, kund- och leverantörsstyrning får hela teamet den överblick och inblick som krävs för att lyckas med varaktiga förbättringar. Med Focalcube kan ert team nå sin fulla potential!

En flexibel helhetslösning

En flexibel helhetslösning

Focalcube är en lätthanterlig helhetslösning där ni själva väljer vilka moduler som passar er verksamhet. Focalcubes basregister gör det enkelt att anpassa kategorisering av information till er verksamhet och era begrepp. Focalcubes moduler samverkar givetvis helt sömlöst med varandra, men vi kan också genom integrationer hjälpa er att bygga en anpassad lösning.
Samarbete med partners

Samarbete med partners

Focalcube erbjuder avancerad gruppbaserad rättighetsstyrning som gör det möjligt att hantera ärenden och revisioner tillsammans med olika partners, kunder och leverantörer. Era samarbetspartners bjuds in att skapa egna Focalcube-konton och kan därefter logga in och skapa ärenden genom ett förenklat inmatningsgränssnitt och följa statusen på de ärenden ni arbetar med tillsammans. De kan också löpande bidra med ytterligare information genom kommentarer och dokument. Givetvis hålls alla inblandade uppdaterade om ny info via email!
Koll på standarder och regelverk

Koll på standarder och regelverk

Focalcube har utvecklats av mycket erfarna verksamhetskonsulter. Vi vet vad som krävs av ett systemstöd för att det ska kunna fungera i en verksamhet som styrs av ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, QSR och flertalet andra regelverk. Givetvis är Focalcube grundligt testat - vi delar gärna med oss av våra interna testrapporter. Vi erbjuder också valideringsplaner där ni enkelt kan validera Focalcube för användning i er egen verksamhet. Systemet innehåller rätt fältuppsättning och begär in den information som krävs för att era data ska bli fullständiga. Funktioner såsom audit trailing och möjligheter till dataexport är en självklarhet.
Full spårbarhet och historik

Full spårbarhet och historik

Focalcube upprätthåller full spårbarhet på alla ändringar. Objekt som raderas kan enkelt återskapas ur systemets papperskorg. Spårbarheten uppfyller krav på audit trail i flertalet applicerbara regelverk i Europa och USA.
Säkerhet och tillgänglighet

Säkerhet och tillgänglighet

Focalcube körs i molnplattformen Microsoft Azure, med automatisk backup och redundans för högsta möjliga tillgänglighet. All dataöverföring hanteras med mycket stark kryptering (2048-bitars SSL) för högsta nivå av säkerhet. All data ligger lagrad i Europa för våra europeiska kunder.
Systemet driver på

Systemet driver på

Focalcube samlar alla beslutade åtgärder från projekt, revisioner, kunder, leverantörer och ärenden i en central och personlig att-göra-lista. När en person blir tilldelad en arbetsuppgift skickar systemet ut notifieringar via mail. Varje vecka skickas också en sammanställning över utestående åtgärder ut.
Dashboard för snabb överblick

Dashboard för snabb överblick

Systemets startsida presenterar alltid aktuell information om verksamhetens status. Här finner varje användare en personlig att-göra-lista, information från kvalitetsansvarig och grafisk information om verksamhetens ärendeflöde.
Enkelt att hitta och analysera information

Enkelt att hitta och analysera information

Alla listor i Focalcube kan enkelt grupperas och filtreras. Alla vyer kan anpassas för att presentera de data man är personligt intresserad av. Alla data kan också enkelt exporteras till Excel för analys och uppföljning. Ärenden och revisioner kan exporteras i Word-format för vidarebefordring till externa parter.
Integrerad dokumenthantering

Integrerad dokumenthantering

Focalcube erbjuder möjligheten att ladda upp dokument och andra filer och att spara dessa som bilagor till informationen i databasen. På detta sätt slipper ni riskera att viktiga dokument såsom exempelvis bilder, brev, avtal och rapporter försvinner. Systemet stödjer alla dokumentformat och upprätthåller givetvis full revisionshistorik för dessa dokument.
Smidiga statistiska underlag

Smidiga statistiska underlag

Systemet erbjuder en möjlighet att presentera ärendestatistik över en given tidsperiod. Data kan enkelt delas upp baserat på tillgängliga metadata. Systemet genererar också löpande statistik över genomsnittlig hanteringstid, kvalitetsbristkostnader m.m. Dessa data är bra underlag för exempelvis ledningens genomgång.
Snabbt och enkelt att komma igång

Snabbt och enkelt att komma igång

Focalcube erbjuder ett standardiserat ärendehanteringsflöde och konfiguration genom basregister. Efter några få minuter av konfiguration kan ert team komma igång och använda systemet. Givetvis erbjuder vi snabbguider både i textformat och videoformat. Vår support är också tillgänglig för frågor om ni stöter på problem.

Kontakta oss så kör vi en demo!

 

Focalcube är en molnbaserad lösning för kvalitetsstyrning som utvecklas och underhålls av Medos AB. Vi har mångårig erfarenhet av affärsutveckling, kvalitetsstyrning och IT-stöd, framför allt inom medicinteknikområdet.