Skip to main content

Känner du att din data är säker?

Är ni tveksamma till att lagra känslig information i molnet?

Ni kan känna er trygga med Focalcube, som ständigt utvecklas med nya säkerhetsfunktioner. Focalcube har: Stark kryptering av data i både vila och överföring, Automatiska säkerhetskopior, Audit trail och automatiska säkerhetsnotiser, Multifaktorautentisering, Tvingande starka lösenord, Omfattande loggning och övervakning, Åtkomststyrning med behörighetsgrupper, Stöd för GDPR, Stöd för FDA CFR Part 11