Focalcube Ärenden

Ärendehanteringssystemet Focalcube Ärenden är ett komplett verktyg för hantering av verksamhetens ärenden (kundklagomål, avvikelser, förbättringsförslag, etc.). Ert team kan enkelt skapa ärenden och arbeta tillsammans med utredning, korrigerande åtgärder och uppföljning. Allt sker i enlighet med de standarder och regelverk som styr ert kvalitetsarbete.

 

Tickets SE

Effektivisera er verksamhet

Effektivisera er verksamhet

Focalcube hjälper er att arbeta effektivt genom att strömlinjeforma ärendehanteringen med snabba och precisa avslut, minimera dubbelarbete, sänka kvalitetsbristkostnader och säkerställa att ni alltid fokuserar på rätt förbättringsåtgärder.
Helhetslösning som enkelt kan anpassas

Helhetslösning som enkelt kan anpassas

Focalcube är en lätthanterlig helhetslösning där alla moduler samverkar sömlöst. Systemts basregister gör det enkelt att anpassa kategorisering av ärenden till er verksamhet och era begrepp.
Ett system för alla ärenden

Ett system för alla ärenden

Focalcube Ärenden är framtaget för att ta hand om alla typer av ärenden, så som kundklagomål och avvikelser, i alla typer av verksamheter. Genom enkel konfiguration kan ni hantera såväl internrevisioner som kundklagomål. Detta ger ordning, reda och överblickbarhet.
Få grepp om ständiga förbättringar

Få grepp om ständiga förbättringar

Som kvalitetsansvarig kan du enkelt söka fram information och analysera trender. Systemet ger dig helt nya möjligheter att visualiera problemområden, vilket är en nyckelfaktor vid förankring av förbättringsprojekt.
Involvera alla medarbetare

Involvera alla medarbetare

Med Focalcube Ärenden kan alla i teamet delta i arbetet. Alla kan enkelt skapa ärenden och bidra med information. Avancerade funktioner för prenumeration, kommentarsflöden och en personlig att-göra-lista gör det enkelt för alla att förstå vad de förväntas göra. Mobilappen gör att-göra-listan lättillgänglig för alla medarbetare.
Bjud in era kunder, leverantörer och partners

Bjud in era kunder, leverantörer och partners

Focalcube gör det möjligt att låta externa parter delta i ärendehanteringen. Externa parter bjuds in till en egen arbetsyta där de löpande kan skapa ärenden, delta i kommentarsflöden och ladda upp relaterad information. Kunder, leverantörer, distributörer och partners kan på detta sätt själva få överblick över exempelvis klagomål och reklamationer. Leverantörer kan enkelt dokumentera orsaksanalyser och presentera åtgärdsplaner.
Mobil app

Mobil app

Focalcube Ärenden nås enkelt både via focalcube.com och via vår mobilapp. Mobilappen ger alla användare tillgång till en personlig att-göra-lista där eventuella förseningar tydligt framgår. Appen finns tillgänglig för iOS och Android och utvecklas ständigt med ny funktionalitet.

Focalcube är en molnbaserad lösning för kvalitetsstyrning som utvecklas och underhålls av Medos AB. Vi har mångårig erfarenhet av affärsutveckling, kvalitetsstyrning och IT-stöd, framför allt inom medicinteknikområdet.